CZK / EUR

Záruční podmínky kol Wilier

12.11.2020

Společnost Wilier Triestina SpA poskytuje záruku na kola s ochrannou známkou Wilier Triestina. Záruka se vztahuje ke všem škodám u dílů a komponentů, které byly způsobeny vadou materiálu. Společnost Wilier zaručuje vysokou kvalitu použitých materiálů.

Wilier Triestina poskytuje záruku na svoje produkty, pokud byly nakoupeny od autorizovaných distributorů, za těchto podmínek:

Typy záruky:

1. Záruka typu G1

Základní záruka G1 je dvouletá (24 měsíční) záruka vztahující se na všechny výrobky značky Wilier Triestina, jak vyžaduje legislativní vyhláška 206 ze dne 06/09/2005 v souladu se směrnicí 1999/44/ES. Záruka nabývá účinnosti dnem uvedeným v dokladu o nákupu vydaném oficiálním prodejcem Wilier Triestina.

1.1. Týmy, cyklistické kluby a předváděcí kola
Wilier Triestina poskytuje výhradně záruku G1 na všechny kola a rámy určené pro profesionální / amatérské týmy, cyklistické kluby a předváděcí akce u autorizovaných prodejců. Záruka G1 nebude rozšířena na jinou formu záruky.
Pokud si spotřebitel zakoupí jízdní kolo nebo rámovou soupravu, patřící do výše uvedených tří kategorií od autorizovaného prodejce, záruka nabývá účinnosti dnem dodání produktu oficiálnímu prodejci Wilier Triestina, a nikoli dnem uvedeným v dokladu o nákupu vydaném prodejcem spotřebiteli.
1.2. Předváděcí produkty
Předváděcí produkty jsou považovány za použité výrobky pro všechny záměry a účely. Tento typ produktu lze zakoupit, ale nevztahuje se na něj žádná záruka Wilier Triestina.

2. Záruka typu G2

Základní záruka G1 může být prodloužena o další tři roky (36 měsíců) na celkem pět let (60 měsíců) v rámci záručního programu G2. Záruka G2 se vztahuje pouze na kola, rámy a monocoque řídítka značky Wilier Triestina.

Pro aktivaci záruky typu G2 je nezbytná registrace rámu (i kola) na webových stránkách www.wilier.com/it/garanzia nebo www.wilier.com/en/warranty - a to do 10ti dnů od nákupu konečným zákazníkem (viz. body 2.1.2. a 2.1.4.) – potvrzení o této registraci je nutno UCHOVAT (v tištěné či elektronické podobě).

2.1. Záruka G2 je povolena pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

2.1.1. Jízdní kolo, rám nebo monocoque řídítka Wilier Triestina byly zakoupeny u autorizovaného prodejce Wilier Triestina.
2.1.2. Sériové číslo rámu nebo monocoque řídítek bylo zaregistrováno v příslušném formuláři dostupném na https://www.wilier.com/it/garanzia , https://www.wilier.com/en/warranty
2.1.3. Uživatel, který produkt zaregistruje, musí být prvním vlastníkem rámu nebo monocoque řídítek.
2.1.4.  Sériové číslo rámu nebo monocoque řídítek musí být zaregistrováno do deseti dnů od data uvedeného na dokladu o nákupu vydaném autorizovaným prodejcem Wilier Triestina. Produkty zakoupené online na adrese www.wilier.com musí být zaregistrovány do deseti dnů ode dne přijetí zboží na dodací adresu uvedenou během objednávání.
2.1.5.  Registrovaný rám nebo monocoque řídítka musí být vyrobena z karbonu.

2.2. Výjimky ze záruky typu G2:

2.2.1.    Karbonové rámy Wilier Triestina patřící do kategorie rámů MTB Full Suspended nemají nárok na pětiletou rozšířenou záruku.
2.2.2.    Jakékoli vady barvy na rámu nebo vidlici jsou v záruce po dobu dvou let (24 měsíců) od data zahájení záruky a po tomto období dále nebudou kryty.

3. Výjimky ze záruky typu G1 a G2

1. Výrobky bez platného potvrzení o prodeji nebo faktury (doklad o prodeji, záruční list)
2. Produkty, které nebyly zakoupeny od autorizovaného prodejce Wilier Triestina
3. Výrobky se změněnými, odstraněnými, vymazanými nebo nečitelnými sériovými čísly
4. Běžné opotřebení včetně únavy materiálu
5. Poškození způsobené nesprávným užitím nebo nesprávnou montáží (např. nesprávným utahovacím momentem), nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, nehodami, nárazy, korozí, používáním drsných čisticích prostředků, používáním s nekompatibilními výrobky, nesprávně provedenými opravami a obecně ničím nepředstavujícím vada materiálu nebo výroby)
6. Výrobky dosáhly přirozeného konce své životnosti
7. Účinky UV záření (blednutí, žloutnutí)
8. Působení slaného prostředí
9. Výrobky přebarvené v centrech neautorizovaných společností Wilier Triestina
10. Vady barvy více než dva roky po zakoupení
11. Poruchy nebo poškození způsobené zátěžemi nebo tlakem na horní trubku na karbonových rámech, včetně poškození způsobených stojany na kola nebo stojany pro údržbu
12. Díly běžného opotřebení - ložiska (středové složení, hlavové složení, náboje), pláště, kabely, pláště, duše, galusky, ráfky, brzdové destičky/čelisti, řetězy, ozubená kola, kazety a sedla.

Pokud škoda na rámu nebo dílu je shledána společností Wilier Triestina  jako uznatelná v rámci podmínek této záruky, bude vada zdarma opravena nebo odstraněna. Pokud je nutné produkt v rámci reklamace vyměnit, bude nahrazen ekvivalentním výrobkem stejné nebo vyšší hodnoty. V případě výměny produktu po provedení změn ze strany zákazníka (zlepšení, úpravy), které jsou nadstandartem konstrukčních norem provedených společností Wilier Triestina, se záruka nevztahuje na žádné jiné součástky nezbytné pro použití nahrazovaného produktu.
Záruka je platná pouze pro vlastníka produktu a je nepřenosná. Pokud je produkt opraven nebo vyměněn v rámci záruky, na opravený nebo vyměněný produkt se vztahuje zbývající doba podle původní záruky. Z tohoto důvodu není poskytnuto obnovení, prodloužení ani zahájení nové záruky - tato doba je prodloužena pouze o dobu procesu vyřízení reklamace. Veškeré náhrady nebo výměny, které se uskuteční v záruční době, jsou prováděny společností Wilier nebo oficiálním prodejcem. Pokud je výrobek v záruční době vyměněn, původní produkt se stává majetkem společnosti Wilier Triestina.

CRASH REPLACEMENT PROGRAM

V rámci tohoto programu lze nový rám/vidlici nebo monocoque řídítka zakoupit u autorizovaného prodejce Wilier Triestina za zvláštních, zvýhodněných podmínek.

K programu CRASH REPLACEMENT se vztahují následující podmínky:

a) Tento program lze použít pouze jednou během prvních 24 měsíců od data zakoupení, pokud byl produkt poškozen z některého z důvodů uvedených v kapitole 3 odst. 5 (Výjimky záruky).
b) Samotná společnost Wilier Triestina S.p.A. je oprávněna rozhodnout, zda jsou splněny podmínky, které spotřebitelům nabízejí možnost přihlásit se do programu Crash Replacement.
c) Program Crash Replacement zahrnuje pouze karbonové modely kol a monocoque řídítka Wilier Triestina.

REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Pokud chcete uplatnit na výrobek záruku, musíte ho vrátit autorizovanému prodejci, kde byl zakoupen. Pokud jste výrobek zakoupili v jiné zemi, je nutné reklamaci uplatnit v dané zemi, kde došlo k nákupu. Autorizovaný prodejce zašle požadavek do servisního střediska společnosti Wilier Triestina. Rozhodnutí o způsobu reklamace od autorizovaného prodejce musí být vyhotoveno do 3 dnů ode dne převzetí této reklamace, ve složitých případech do 30 dní, kdy byl objeven problém s produktem (zejména pak u rámů jízdních kol). Po obdržení žádosti provede servisní středisko Wilier Triestina veškerá nezbytná posouzení a rozhodne, zda existují důvody pro opravu / výměnu v rámci záruky.

Důležitá výměna může trvat až 90 dní od okamžiku, kdy společnost Wilier Triestina informuje oprávněného prodejce nebo spotřebitele o tom, že produkt bude vyměněn v rámci záruky, pokud bude kupující s touto výměnou souhlasit.


Produkty, které se reklamují, musí být čisté. Dále pak výrobek zašlete spolu s:
- řádně vyplněným záručním listem,
- Vaším jménem, adresou, telefonním číslem, emailem,
- dokladem o nákupu zboží, názvem prodejce,
- detailní popis závady (navrhujeme použití označení na výrobku páskou, která umožní rychlou identifikaci závady).

UŽIVATELSKÉ RADY


- veškeré části kola mají určitou životnost, zejména pak následující díly - ložiska (středové složení, hlavové složení, náboje), pláště, kabely, pláště, duše, galusky, ráfky, brzdové destičky/čelisti, řetězy, ozubená kola, kazety a sedla.
- produkty podléhají běžnému poškození a opotřebení
- pro bezpečnější jízdu důrazně doporučujeme pravidelné prohlídky u kvalifikovaných mechaniků,
- díly, jejichž životnost skončila, je nutné okamžitě vyměnit, aby došlo k zabránění jakýmkoliv nehodám,
- řádná údržba, pravidelná kontrola, používání přilby, dobře viditelného cyklistického oblečení, světel pomáhá snižovat potencionální rizika plynoucí ze silničního provozu.

Pokud by se produkt poškodil v důsledku pádu nebo v případě zjevného poškození způsobeného jinými příčinami:

- Okamžitě přestaňte kolo používat
- Kontaktujte autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili kvůli nezbytné bezpečnostní prohlídce.

PRÁVO NA ÚPRAVU

Wilier Triestina S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nadstandardní záruky (tedy typu G2) nebo je zrušit, a to bez upozornění koncovým spotřebitelům.


DŮLEŽITÉ

Má-li být jízdní kolo používáno pro provoz na pozemních komunikacích, musí být toto jízdní kolo dovybaveno doplňky dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. Pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích.
 

  
FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
© 2012 Wilier | KCK Cyklosport - MODE, s.r.o.
 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
JavaScript musí být povolen