Košík 0 CZK 0 Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč

Obchodní podmínky

Datum: 19.4. 2023

1.    Základní údaje

Provozovatelem internetového obchodu je KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

KCK Cyklosport-Mode s.r.o. se sídlem Bartošova 348, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice, poštovní adresa Bartošova 348, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice, IČ:18559751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 1475 tímto vyhlašuje s platností od 16.8.2012 tyto obchodní podmínky pro prodej zboží Wilier prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wilier.cz.

Kontaktní údaje:
tel.: 577 002 086, 577 002 081
GSM: 724 047 411

KOLA A TECHNICKÉ DOTAZY
Aleš Zemánek
tel.: 577 002 081
zemanek@kckcyklosport.cz


2. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností KCK Cyklosport-Mode s.r.o. (dále jen prodejce) a jeho zákazníky při prodeji zboží ze strany prodejce. Práva a povinnosti z nich vyplývající jsou závazná pro prodejce i zákazníky.
Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává zboží na základě její objednávky.
Objednávkou se rozumí dokument zaslaný elektronickou formou prodejci, specifikující objednané zboží. Objednávka může být učiněna také ústně.
Obchodní podmínky jsou závazné od té doby, kdy zákazník vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy kdy prodejce přijme objednávku učiněnou zákazníkem.

3. Objednání zboží

Každá objednávka uskutečněna na www.wilier.cz je považována za závaznou. Kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží.
Zákazník je povinen sdělit prodejci dodací a fakturační adresu, pokud jsou odlišné a telefonický kontakt.

4. Zrušení objednávky

KCK Cyklosport-Mode s.r.o. může zrušit objednávku s udáním důvodu.

5. Ceny – platební podmínky

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a balného.

Způsob platby za zboží:
1) hotově ve společnosti KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
2) dobírka - za zboží platíte při převzetí zásilky (přepravné a balné pro CZ = 144 Kč s DPH, SK = 288 Kč s DPH)

6. Dodání a doprava zboží

Právní vztah mezi prodejcem a zákazníkem vzniká okamžikem převzetí objednávky od zákazníka prodejcem. Vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží na místo doručení a povinnost zákazníka zaplatit cenu za dodané zboží a převzetí doručovaného zboží. Pokud zákazník odmítne převzít zboží, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů.
Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží na skladě.
Při dodání je kupující, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic apod.) podle přiložené faktury a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Výše uvedený postup doporučujeme a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

7. Výměna zboží

Výměna zboží je možná maximálně do 5 pracovních dnů od doby obdržení zboží. Zboží lze vyměnit pouze pokud je zabaleno v originálním obalu a s visačkou.
Kupujicí je povinnen po konzuktaci s prodávajícím odeslat na poštovní adresu společnosti KCK Cyklosport-Mode s.r.o. na svoje náklady. Je nutno balík řádně označit - WILIER.

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
Bartošova ulice 348
765 02 Otrokovice

Vyměněné zboží bude odesláno kupujícímu na dobírku, je tedy povinnen uhradit dobírečné.

Výměna zboží bude konzultována osobně. Prosím kontaktujte nás: slavik@kckcyklosport.cz

8. Záruční podmínky a reklamace

Reklamační řád.

9. Ochrana osobních dat

Všechna osobní data jsou použita pouze pro prodej internetového obchodu.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit a před samotnou změnou informovat zákazníky alespoň 5 dnů předem na webu www.wilier.cz